Χώροι Καταφυγής Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης

Ως χώροι καταφυγής (ή συγκέντρωσης ή συνάθροισης) θεωρούνται ανοιχτοί ελεύθεροιχώροι μέσα στην πόλη που αποσκοπούν στην ασφαλή εκτόνωση του πληθυσμού, πουεκδηλώνεται ως πρώτη αντίδραση σε ένα συμβάν έκτακτης ανάγκης.

Οι χώροι καταφυγής δύναται να χρησιμοποιηθούν και ως χώροι άμεσης στέγασης (πχ με σκηνές, τροχόσπιτα ή πλοία), με διάρκεια παραμονής ωρών έως λίγων ημερών, δηλαδή μέχρι την επάνοδο των πληγέντων στις κατοικίες τους ή την μετεγκατάστασή τους σε χώρους προσωρινής στέγασης (πχ σε οργανωμένους χώρους καταυλισμού με μεταφερόμενους οικίσκους) και εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Πατήστε πάνω στην εικόνα ή εδώ για λήψη αρχείου σε μεγαλύτερη ανάλυση.

Χάρτης Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης χωρισμένος σε Τομείς. Επισημαίνεται το σχέδιο οργανωμένης απομάκρυνσης πληθυσμού.

Οι παρακάτω χώροι έχουν προβλεφθεί να λειτουργήσουν σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ΦΕΚ (423/Β’/2003):